Kronika Pszczelarska

"Kronika Pszczelarska" to bezpłatny biuletyn liczący około 20 stron wydawany przez naszą firmę dwa razy w roku. Treści dotyczą głównie działalności naszego przedsiębiorstwa – piszemy o wydarzeniach związanych z życiem naszej firmy, opisujemy podróże naszych delegacji, przedstawiając przy okazji koloryt światowego pszczelarstwa. Zamieszczamy też wywiady, reportaże i ciekawostki, jak również... zdradzamy kulisy niektórych naszych projektów. Ponadto w „Kronice Pszczelarskiej” zamieszczamy kalendarium imprez pszczelarskich, zarówno krajowych, jak i światowych, w których bierzemy udział. Dzięki „Kronice Pszczelarskiej” możesz nas lepiej poznać.

Kronika Pszczelarska nr 2/2019

Kronika Pszczelarska nr 1/2019

Kronika Pszczelarska nr 1/2018