Historia spotkań pszczelarzy z krajów słowiańskich sięga pierwszej dekady XX wieku. W lipcu roku 1910, w Sofii, spotkały się reprezentacje pasieczników z terenów Bułgarii, Rosji, Serbii, Czech, Polski, Śląska, Chorwacji, Słowenii, Dalmacji, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry i Moraw.

Pierwszym prezydentem Pansłowiańskiego Związku Pszczelarzy został wybrany rosyjski profesor N.M. Kułagin.

Kolejne spotkania odbyły się Belgradzie, Moskwie, Pradze, Poznaniu, raz jeszcze w Belgradzie i w Sofii.

Podczas wszystkich tych zjazdów, naukowcy i praktycy pszczelarstwa prezentowali referaty na temat odkryć i nowości wspierających hodowlę pszczół ale też wymieniali się doświadczeniami i prezentowali nowinki sprzętowe przydatne w pasiece. Delegacje poszczególnych krajów liczyły po ok 150–200 uczestników.

Po siódmym spotkaniu w 1937 roku, z powodu rozlewającego się po Europie koszmaru ideologii faszystowskiej, co przekładało się na coraz gorszą sytuację międzynarodową, działalność Związku Paneuropejskich Pszczelarzy (bo taka nazwę wówczas nosiła organizacja) ustała.

Do idei reaktywowania spotkań pszczelarzy z krajów słowiańskich powrócono dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. W 1990 roku, z inicjatywy ks. dr. Henryka Ostacha, w małopolskiej Kamiannej, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pszczelarskich z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii i Węgier.

Zdecydowano o odtworzeniu tradycji przedwojennych zjazdów i zawiązano „Federację pszczelarzy w krajach słowiańskich i naddunajskich”. Dwa lata później podczas kongresu w Bratysławie przyjęto nazwę Apislavia .

Od tej pory cyklicznie, co dwa lata, organizowane są kongresy będące połączeniem dysputy naukowej z wystawami sprzętu i urządzeń dla pszczelarzy jak i szeroko pojętego biznesu miodowego.

Kolejne edycje tego wydarzenia przyniosły rozszerzenie formuły członkowskiej. Do grona krajów założycielskich, dołączały kolejne narodowe federacje pszczelarskie nie tylko z krajów słowiańskich ale nawet poza europejskich.

Dziś członkami organizacji są między innymi: Turcja, Kirgistan, Tadżykistan, Kazachstan, Armenia.

Tegoroczne spotkanie – XXII Kongres Federacji Europejskich Organizacji Pszczelarzy APISLAVIA – odbyło się w Moskwie w dniach 9 – 13 września. Oficjalna inauguracja i otwarcie imprezy, otrzymało wyjątkowo uroczystą oprawę.

Termin imprezy zbiegł się ze świętem stolicy Rosji, obchodzącej swoje 871 urodziny. Całe miasto przybrało odświętny wygląd a dla mieszkańców i licznie odwiedzających Moskwę turystów, przygotowano program okraszony licznymi wydarzeniami artystycznymi.

Ceremonia otwarcia miała miejsce na Kremlu, w sali głównej Pałacu Zjazdów. Liczące ponad 5000 miejsc audytorium było w pełni wypełnione gośćmi i uczestnikami Kongresu. Pierwsza część uroczystości to jak zwykle przy takich okazjach przemówienia oficjeli i zaproszonych gości.

Do zgromadzonej publiczności swoje wystąpienia skierowali m. in. Ludovit Gal – Prezydent Apislavi, organizatorzy Kongresu, przedstawiciele władz państwowych Federacji Rosyjskiej. Część artystyczna, jak zwykle w przypadku artystów z Rosji, prezentowała poziom światowy.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna zaproponowała wysłuchanie najbardziej znanych utworów klasycznych; P. Czajkowskiego, A. Chaczaturiana, M. Musorgskiego, S. Prokofiewa. Z kolei balet Teatru Balszoj i zespół folklorystyczny Bieriozka, przybliżyły słuchaczom tradycje sztuki tanecznej i kultury ludowej Rosji.

Miejscem części roboczej Kongresu było centrum wystawiennicze Sokolniki. Tu, na powierzchni prawie 4000 m², przygotowano sale wykładowe i pomieszczenia recepcyjne na potrzeby obrad plenarnych i seminariów naukowych ale też obszerne przestrzenie pod wystawę sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów, miodów, publikacji, pasz, uli, i wszystkiego co z hodowlą pszczół i przerobem miodu jest związane.

Wydarzenia naukowe, związane z nimi prelekcje, wykłady i pokazy, zaplanowane były na wszystkie dni obrad a skupiały się wokół takich problemów jak; biologia pszczoły miodnej, zapylanie i flora miododajna, technologia pszczelarstwa i jakość produkcji, ekonomia pasieki, apiterapia, zdrowie pszczół.

Przed słuchaczami wystąpiło ponad 20 ekspertów i naukowców, dzieląc się doświadczeniem, wiedzą i informacją o najnowszych trendach, odkryciach i osiągnięciach dotyczących branży.

Po raz kolejny uczestnikiem Apislavi było Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń. Obecność firmy na wystawie w Moskwie stała się dobrą okazją do działań umacniających pozycję na rynkach Europy wschodniej i Azji centralnej.

Stoisko PP Łysoń była największym i najbogatszym w ofertę i najokazalszym wizualnie. Pięć efektownych totemów z ekranami prezentowało filmy pokazujące firmę, nowości produktowe, działania społeczne, ofertę handlową. Obok wystawionych urządzeń, swoje miejsce znalazły ule, akcesoria pszczelarskie, stroje, syropy, kosmetyki, słodycze.

Z myślą o tym wydarzeniu przygotowany został nowy katalog w języku rosyjskim, zawierający ofertę uzupełnioną o najnowsze produkty. Wśród nich debiutujące na wystawie, prototypowe miodarki kasetowe z przegrodami, dekrystalizatory, nowe typy stołów do odsklepiania, urządzenie do odsączania z miodu wody, nowa wirówka do odsklepin i inne.

Porcję dodatkowych informacji o spółce, planach rozwoju i aktywnościach na rynkach wschodnich, goście wystawy dostali w specjalnie wydanej gazecie „Kurier pasieczny”.

Obok artykułów o sprzęcie pszczelarskim, o zaletach ula styropianowego, o historii firmy, o sposobach wali z chorobami pszczół, znalazł się reportaż o wspólnym przedsięwzięciu biznesowym w Rosji czyli fabryce produkującej pod Wołogdą ule styropianowe.

Wystawa była okazją do zaprezentowania i promowania obecności na rynku naszych dystrybutorów nie tylko z Rosji ale też obecnych na miejscu partnerów z Białorusi, Kazachstanu czy Kirgistanu.

Jak zwykle przy okazji tego typu wydarzeń, licznie odwiedzający stoisko, dzielili się swoimi uwagami, doświadczeniami i propozycjami. Duża ilość pytań dotyczyła sprzętu , który w sporej części na rynkach wschodnich stanowi zupełne novum.

Stąd pytania: a co to jest? Do czego służy to urządzenie? - Nie należały do rzadkości.

Jednym z największych zaskoczeń nie tylko dla odwiedzających stoisko ale też dla konkurencji, była nowa polityka cenowa adresowana na rynek rosyjski a dotycząca bezcelerów, najchętniej nabywanych przez wschodniego klienta.

Okazało się, że w wielu przypadkach, powszechnie uważana za droższą, oferta PP Łysoń, jest cenowo zbliżona lub nawet niższa niż propozycja konkurencji. Dostrzec można było licznych przedstawicieli producentów sprzętu z krajów Europy wschodniej z niedowierzaniem odpisujących ceny naszych miodarek i fotografujących nową ofertę sprzętową.

Należy zakładać, że jest duża szansa na wykorzystanie problemów ekonomicznych gospodarek opartych o przelicznik rubel do dolara, by obniżając cenę na wybrane produkty, móc poważnie zaistnieć na rynkach, na których sprzęt marki Łysoń postrzegany był jako niedostępny z powodu wysokiej ceny.

Zainteresowanie nabyciem urządzeń ale też złożeniem zamówień na przyszły sezon przekładało się na konkretne rozmowy z dystrybutorami z Wołogdy czy Moskwy. Tak duże zainteresowanie, z całą pewnością uznać należy za sukces ekspedycji do stolicy Rosji.

Nie mniejszą uwagę odwiedzających skupiała oferta promujące wyroby kosmetyczne i słodycze. Zabiegi depilacji dłoni z użyciem produktów marki Łysoń cieszyły się dużym powodzeniem zarówno u pań jak i panów.

Chętnie acz z niemałym zdziwieniem, że bezpłatnie, przyjmowano próbki i ulotki, informujace o nowych w ofercie syropach i ciastach Apikand. Skład tych pasz jak i cena dawała rozmówcą wiele do myślenia i rozważania o odejściu od podstawowego na tamtejszych rynkach dokarmianiu w postaci cukru i wody.

Wyróżniająca jakość produktu, ich rozmaitość, przestrzeń stoiska, liczna obsługa, materiały promocyjne, obecność właścicieli – uczyniły ze stoiska Łysoń centralne miejsce salonu wystawowego XXII Kongresu Apislavia w Moskwie.

Z biznesowego punktu widzenia, obecnością i tą wystawową prezentacją z całą pewnością wzmocniono znaczenie marki na mapie światowego pszczelarstwa i pozycję lidera wśród producentów sprzętu.

Obradujące podczas Kongresu prezydium Federacji Europejskich Organizacji Pszczelarzy Apislavia, przyjęło komunikat będący pokłosiem, zorganizowanej przez PP Łysoń, sierpniowej konferencji w Krakowie.

Uczestnicy tego spotkania wystosowali wówczas apel zawierający postulaty działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku wymierania owadów zapylających, zwrócenia uwagi na nieuczciwą konkurencję na rynku handlu miodem i woskiem, jak też potrzebę uruchomienia projektów promocyjnych i edukacyjnych, popularyzujących tematykę pszczelarską zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

Innymi ważnymi dla organizacji ustaleniami było powierzenie na kolejne lata prezydentury Apislavi – Ludovitovi Galovi oraz dokonanie wyboru organizatora kolejnej edycji Apislavi.

Za dwa lata XXIII Kongres odbędzie się w stolicy Białorusi, Mińsku.

TM

fot. Tetiana Mizera

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.