OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

„Cele przetwarzania danych przez administratora zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej w ramach infolinii i tym samym mogą obejmować:

 • realizację lub dążenie do zawarcia umowy z administratorem a dotyczącej np.: obsługi konta na stronie internetowej, umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym lyson.com.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.lyson.com.pl, zamówienie spersonalizowanego produktu, informowania o dostępności wybranego produktu, zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z administratorem, w zakresie danych kontaktowych oraz wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz na to zgodę, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu roku od dnia udzielenia zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim przesyłane są w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy.
 • realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako: obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. k. przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, przy czym nie dłużej niż 2 miesiące od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu:

 • wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych;
 • przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów,
 • wycofania zgody, w zakresie w jakim zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy,
 • wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii.

 

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.