Kronika Pszczelarska" to bezpłatny biuletyn liczący około 20 stron wydawany przez naszą firmę dwa razy w roku. Treści dotyczą głównie działalności naszego przedsiębiorstwa – piszemy o wydarzeniach związanych z życiem naszej firmy, opisujemy podróże naszych delegacji, przedstawiając przy okazji koloryt światowego pszczelarstwa. Zamieszczamy też wywiady, reportaże i ciekawostki, jak również... zdradzamy kulisy niektórych naszych projektów. Ponadto w „Kronice Pszczelarskiej” zamieszczamy kalendarium imprez pszczelarskich, zarówno krajowych, jak i światowych, w których bierzemy udział. Dzięki „Kronice Pszczelarskiej” możesz nas lepiej poznać.

KRONIKA PSZCZELARSKA NR 1/2022

  • „Wpływ zmiany klimatu na pszczelarstwo”
  • „100 lat Polskiego Związku Pszczelarskiego”
  • „Roztocze szkodliwe i pożyteczne w pszczelarstwie”
  • Jak zbudować silną markę na rynku pszczelarskim?”
  • „Pasieka wędrowna w ulach styropianowych”
  • „Mała pszczoła w wielkim mieście”
  • „Moda na pszczelarstwo”
  • ciekawostki
  • informacje praktyczne
  • … i wiele innych
Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.