Oferta dotacyjna 2023

Pokazano 1-60 z 822 pozycji

Coroczna oferta dotacyjna dla pszczelarzy, to znakomita okazja, aby rozwinąć swoją pasiekę. Refundacja sporej części kosztów zakupu urządzeń pszczelarskich , pozwala na wyposażenie pracowni pasiecznej w nowy sprzęt. Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17.12.2013. Więcej  szczegółów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

FAQ

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy na rok 2023?

Wysokość dotacji wynosi do 60 proc. ceny netto zakupionego sprzętu. Nie może to być jednak więcej niż 100 zł na posiadaną rodzinę i nie więcej niż 15 tys. zł łącznie.

0

Jakie warunki muszę spełnić , aby otrzymać dotację?

Istotnym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również gdy reprezentuje go jakaś organizacja. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów - otwórz

2

Czy po otrzymaniu dofinansowania muszę zrobić coś jeszcze?

Każdy sprzęt pszczelarski oraz maszyna i urządzenie służące do produkcji pasiecznej, którego koszty zakupu podlegały refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.

3

Na jakie produkty mogę otrzymać dofinansowanie?

Dotacja przysługuje na:  miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania, suszarki do pyłku, topiarki do wosku, urządzenia do kremowania miodu, refraktometry, wózki ręczne do transportu uli, wialnie do pyłku, ule i ich elementy, kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe, urządzenia do omiatania pszczół, poławiacze pyłku, sprzęt do pozyskiwania pierzgi, wagi pasieczne. Pełna lista sprzętów na dotacje znajduje się TUTAJ

0

Czy mogę złożyć zamówienie dotacyjne przez Wasz sklep internetowy?

Niestety nie. W celu złożenia zamówienia dotacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 33 875-99-40 oraz poinformowanie, że będzie to zakup na refundację. Płatność musi być uiszczona przelewem na konto bankowe. Po zakupie wystawiamy imienną fakturę, na podstawie której można ubiegać się o dotację.

0
https://lyson.com.pl/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/65707f27d4dbc.jpg
Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.