Już 1. lutego 2024 r. w centrum kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się Naukowa Konferencja Pszczelarska dla otoczenia społeczno-gospodarczego „Nauka praktyce”. Jesteśmy partnerem tego wydarzenia. Tuż po tym wydarzeniu, od 2 do 3 lutego 2024 w Pszczelej Woli odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska.

Program Konferencji

Rejestracja i Rozpoczęcie

 • 8.30 - 9.45 Rejestracja
 • 10.00 - 10.20 Rozpoczęcie Konferencji i przywitanie Gości

I Panel: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Jerzego Demetraki Paleologa

 • 10.20 - 10.35 Prof. Aneta Strachecka i Dr. Krzysztof Olszewski - "Z podlubelskiego Felina na apidologiczne salony"
 • 10.35 - 10.50 Prof. Jerzy Wilde - "Pszczoły w życiu profesora Paleologa"
 • 10.50 - 11.10 Prof. Jerzy Demetraki Paleolog - "Gospodarowanie w pasiece oparte na wiedzy w dobie ciągłych zmian"
 • 11.10 - 11.50 Beenefis prof. Jerzego Demetraki Paleologa
 • 11.50 - 12.10 Gratulacje, podziękowania
 • 12.10 - 12.50 Lunch

II Panel: Badania naukowe w Jednostkach i ich wartość aplikacyjna dla pszczelarstwa

 • 12.50 - 13.05 Andrzej Oleksa - "Różnorodność genetyczna pszczoły miodnej w Polsce"
 • 13.05 - 13.20 Piotr Dziechciarz - "Ważne gospodarczo oraz rzadko spotykane zachowania pszczół miodnych"
 • 13.20 - 13.35 Maciej Bryś - "Wpływ diety pyłkowej na metabolizm energetyczny pszczoły miodnej"
 • 13.35 - 13.50 Krystyna Czekońska - "Sezonowa zmienność warunków żywieniowych pszczoły miodnej"
 • 13.50 - 14.05 Bożena Denisow - "Zrównoważone zagospodarowania krajobrazowe szansą dla poprawy pożytków"
 • 14.05 - 14.20 Zbigniew Kołtowski - "Nektar i pyłek z pasów kwietnych przy plantacjach chronionych pestycydami jest bezpieczny dla pszczół"
 • 14.20 - 14.35 Paweł Chorbiński - "Sterowanie odpornością rodzin pszczelich"
 • 14.35 - 14.50 Paweł Migdał - "Szop pracz i szerszeń azjatycki - potencjalne zagrożenie dla gospodarki pasiecznej"
 • 14.50 - 15.05 Anna Gajda - "Varroapokalipsa"
 • 15.05 - 15.20 Dagmara Zdańska - "Praktyczne aspekty diagnozowania i zwalczania zakażeń wirusowych u pszczół"
 • 15.20 - 15.35 Ewa Waś - "O problemach z jakością wosku pszczeliego i węzy na krajowym rynku"
 • 15.35 - 15.50 Paulina Niedźwiedzka-Rystwej - "Potencjalne wykorzystanie immunomodulującego efektu produktów pszczelich w terapiach nowotworowych"
 • 15.50 - 16.05 Łukasz Nicewicz - "'Miejski' miód: zanieczyszczenia a właściwości prozdrowotne w zależności od lokalizacji pasieki"
 • 16.05 - 16.20 Małgorzata Bieńkowska - "Problematyka badań naukowych prowadzonych w IO-PIB, Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach"
 • 16.20 - 16.35 Aleksandra Łangowska - "BeSafeBeeHoney - nowa Akcja COST dla pszczelarstwa"
 • 16.35 - 18.00 Panel dyskusyjny - "Jakość produktów pszczelich w dobie zmian środowiska. Zmiany przepisów na terenie UE i w Polsce"
 • 18.00 - 19.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca 'Jawor' Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • 19.00 Zakończenie Konferencji - poczęstunek/bankiet

Organizatorzy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej
 • Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Patronat medialny Partnerzy

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.