Jakie informacje należy umieścić na słoikach z miodem? Sprawdź 7 obowiązkowych pozycji!

Temat etykietowania słoików jest zawsze aktualny i wzbudza wiele wątpliwości, szczególnie w obecnym okresie miodobrania i konfekcjonowania miodu. Pszczelarze, zwłaszcza początkujący mają wątpliwości co do umieszczania poszczególnych informacji na etykiecie, a przeszukiwanie internetu często prowadzi do dezinformacji – publikacje są bowiem niespójne. W poniższym artykule na podstawie rzetelnych informacji ze stron rządowych zwięźle przedstawimy obowiązkową listę elementów na etykietę.

Pozycje obowiązkowe na etykiecie:

1. Nazwa środka spożywczego (czyli po prostu pełna nazwa miodu)

Ważne jest doprecyzowanie rodzaju i gatunku miodu, np. miód lipowy, miód nawłociowy, miód spadziowy ze spadzi iglastej, miód nektarowy wielokwiatowy itp.

Tak zapisane są szczegółowe wytyczne w dokumencie sporządzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

Główne rodzaje miodu zgodnie z pochodzeniem to:

  • miód kwiatowy lub nektarowy – otrzymany z nektaru roślinnego,
  • miód spadziowy – uzyskany głównie z wydalin owadów wysysających żywe części roślin lub wydzielin żywych części roślin,
  • miód nektarowo-spadziowy.

Rozróżnia się następujące odmiany miodu nektarowego :

  • określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,
  • wielokwiatowy – pochodzący z wielu roślin.

Rozróżnia się następujące odmiany miodu spadziowego:

  • ze spadzi liściastej,
  • ze spadzi iglastej.

W przypadku miodu piekarniczego (przemysłowego) w bezpośredniej bliskości nazwy umieszcza się określenie „miód wyłącznie do dalszego przerobu”.

2. Data minimalnej trwałości

W przypadku miodu właściwe jest sformułowanie „Najlepiej spożyć przed końcem” uzupełnione odpowiednim rokiem (najczęściej + 3 lata od daty rozlewu). Można podać też miesiąc i rok, ale bez daty dziennej (zaleca się sam rok)

3. Warunki przechowywania (podaje się tuż pod datą min. trwałości)

Miód wymaga szczególnych warunków przechowywania i należy o tym poinformować np. poprzez zapis „Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych”, „Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu” itp.

4. Numer partii

Tutaj można podać np. datę (może być dzień, miesiąc, rok) miodobrania lub rozlewania miodu do słoików, lub inny numer, który umożliwi pszczelarzowi odróżnienie poszczególnych partii miodu.

5. Masa netto

Czyli informacja podana w kilogramach, ile miodu znajduje się w słoiku, nie licząc masy opakowania, np. 1,25 kg lub 400 g.

6. Dane identyfikujące producenta

Czyli po prostu dane pasieki (nazwa, adres). Można tu także dołożyć telefon (ale to już bardziej w celach reklamowych, aby klient mógł zamówić telefonicznie kolejny słoik)

7. Miejsce pochodzenia

Można o tym poinformować słownie: „Kraj pochodzenia: Polska”, „Produkt polski” lub graficznie – zamieszczając polską flagę z napisem „PRODUKT POLSKI”, ale uwaga: musi to być specjalny znak, szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148).

Jakie informacje można zamieścić dobrowolnie?

  • GDA, czyli informacje o wartości odżywczej.
  • Numer weterynaryjny pasieki (choć często źródła podają, że jest to informacja obowiązkowa – TO NIEPRAWDA)
  • Zgodność z Polską Normą (choć oficjalnie już nie obowiązuje, to wiele przepisów nadal się do niej odwołuje).

Z uwagi na ograniczone miejsce na etykiecie w praktyce bardzo rzadko są podawane powyższe informacje. 

Czego nie może zawierać etykieta z miodem?

Etykieta nie może w żaden sposób wprowadzać konsumenta w błąd. Na etykiecie nie można też napisać, że miód zapobiega chorobom lub je leczy ani że ma szczególne właściwości, np. że nie zawiera cholesterolu, jest dietetyczny albo ekologiczny (jeżeli nie pochodzi z certyfikowanej pasieki).

Istotne jest także, aby nie korzystać z dostępnych w internecie grafik bez zgody ich twórcy. Wyjątkiem są bazy zdjęć stockowych, jednak takie pliki też nie zawsze można wykorzystywać do celów komercyjnych. Najbezpieczniej skorzystać z gotowych etykiet na miód, które mają specjalnie pozostawione miejsce na wspomniane wyżej informacje.

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.