Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWA

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej firmy Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0750/18

Wartość projektu: 875 626,18

Wartość dofinansowania ze środków UE: 199 909,30

 

Cel projektu:

Celem podstawowym Projektu jest zwiększenie aktywności międzynarodowej Wnioskodawcy poprzez wdrożenie posiadanej Strategii międzynarodowej działalności Przedsiębiorstwa, a tym samym: rozpoczęcie sprzedaży na nowy rynek zagraniczny

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie: 3.3 Przedsiębiorcza Małopolska

Poddziałanie       3.3.2       UMIĘDZYNARODOWIENIE                            MAŁOPOLSKIEJ

GOSPODARKI

 

Okres realizacji projektu: od 2018-11-07 do 2023-01-31

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.