OFERTA DOTACYJNA - DOFINANSOWANIE DLA PSZCZELARZY

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

Do 18.01.2024 trwa nabór wniosków dotacyjnych w ARiMR

PAMIĘTAJ!

Zakupy i złożenie wniosku o płatność możesz realizować do 31.07.2024 r. Jeśli realizujesz dotację przez związek skontaktuj się z nim w celu ustalenia ostatecznego terminu rozliczenia dotacji. 

Coroczna oferta dotacyjna dla pszczelarzy to znakomita okazja, aby rozwinąć swoją pasiekę. Refundacja sporej części kosztów zakupu urządzeń pszczelarskich pozwala na wyposażenie pracowni pasiecznej w nowy sprzęt. Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115  z dn. 2.12.2021.

W okresie od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r., pszczelarze, stowarzyszenia pszczelarskie, centra doradztwa rolniczego oraz instytucje badawcze będą miały możliwość ubiegania się o środki finansowe oferowane przez Strategiczny Plan dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wyznaczonym czasie odbędzie się łącznie siedem sesji naboru wniosków.

W ramach interwencji I.6.1-I.6.7, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie, wszelkie płatności za zakupy (koszty podstawowe) oraz wydatki stanowiące koszty dodatkowe, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, dokonywane muszą być w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). Kosztem kwalifikowanym są koszty netto, które zostały zrealizowane po rozpoczęciu danego roku pszczelarskiego, tj. od dnia 16.10.2023 r.

W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Jakie produkty obejmuje oferta dotacyjna?

1) miodarki

2) odstojniki

3) dekrystalizatory

4) stoły do odsklepiania plastrów

5) suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

6) topiarki do wosku

7) urządzenia do kremowania miodu

8) refraktometry

9) wózki ręczne do transportu uli

10) wialnie do pyłku

11) ule lub ich elementy

12) kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

13) urządzenia do omiatania pszczół

14) poławiacze pyłku

15) sprzęt do pozyskiwania pierzgi

16) wagi pasieczne

17) pakiety ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu)

18) kamery cyfrowe (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie). 

W ramach interwencji I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej” ” do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

1) przyczep (lawet) do przewozu uli;

2) urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

3) wag pasiecznych;

4) elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);

5) lokalizatorów GPS uli;

6) ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

WAŻNE! Dofinansowanie obejmuje produkty kupione od dnia 16.10.2023 r

Pszczelarz zobowiązuje się do  trwałego oznakowania zakupionego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, napisem „ARiMR – (rok zakupu)”, tj. w sposób umożliwiający jego/ich jednoznaczną identyfikację przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, o ile wartość netto poszczególnego zakupu wynosi powyżej 1 000 zł

Oferta dotacyjna -  Dla kogo?

Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:

1) Należy mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów);

O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - otwórz

2) Należy umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład
w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), 

3) Należy posiadać co najmniej 10 pni pszczelich

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy?

Pomoc jest udzielana do 60% poniesionych kosztów netto i do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień 30.09.2023 r.) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.

Kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski?

1) wnioski można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną: indywidualnie lub poprzez Związek pod adresem https://epue.arimr.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH RZĄDOWYCH - TUTAJ

Jeżeli ubiegasz się o dotację/refundację, pamiętaj, że wszelkie płatności za zakupy (koszty podstawowe) oraz wydatki stanowiące koszty dodatkowe, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, dokonywane muszą być w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). W ramach interwencji I.6.1-I.6.7, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.

 

 

Masz dodatkowe pytania w sprawie dotacji, zadzwoń na infolinię nr tel 33 875 99 40.

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.