ZGODA NA KONTAKT W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Wyrażam zgodę na informowanie mnie telefonicznie, w formie wiadomości tekstowych, jak i połączeń telefonicznych inicjowanych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą ul. Pszczela 2, Klecza Dolna 34-124 Klecza Górna, KRS 0000384597 (dalej: PP ŁYSOŃ), za pośrednictwem wskazanego przeze mnie numeru telefonu, w celu marketingu bezpośredniego PP ŁYSOŃ, tj. o promocjach, ofertach oraz aktualnościach w PP ŁYSOŃ (zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)). Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli Informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://lyson.com.pl/content/7-politykaprywatnosci, w tym w szczególności o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Wyrażam zgodę na informowanie mnie elektronicznie, za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, o promocjach, ofertach oraz aktualnościach w Przedsiębiorstwie Pszczelarskim Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna, KRS 0000384597, REGON 121516572, NIP: 5512605186 (dalej: PP ŁYSOŃ) i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez PP ŁYSOŃ. Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli Informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  https://lyson.com.pl/content/7-politykaprywatnosci,  w tym w szczególności o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ul. Pszczela 2, Klecza Dolna
34-124 Klecza Górna KRS 0000384597, (dalej: PP Tomasz Łysoń) jako Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego. Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://lyson.com.pl/content/7-politykaprywatnosci, w tym o przysługujących mi prawach tj. w szczególności o prawie dostępu do danych, ich poprawy, prawie wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o tym, iż podanie ww. informacji w formularzu jest dobrowolne.

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.