Rójki, odkłady, czy pakiety? Jak powiększyć pasiekę?

(praktyczne)

Stopień zaawansowania: 2

Czas trwania: 5 h 

Ilość osób: max 15 os.

Termin: maj-czerwiec

Eksperci: Przemysław Szeliga/ Wiesław Pamuła/ Stanisław Król

Warsztaty skierowane są do początkujących pszczelarzy, oraz pszczelarzy posiadających już praktykę, ale chcących zdobyć wiedzę niezbędną przy tworzeniu pakietów i odkładów. Podczas zajęć doświadczeni instruktorzy ,dzielą się wiedzą na temat powiększania pasieki w sposób kontrolowany i planowy. Udział w warsztatach pozwala zdobyć wiedzę ,jak skutecznie rozbudować pasiekę bazując na własnych rodzinach pszczelich i jak skutecznie opiekować się młodymi rodzinami pszczelimi, aby przetrwały zimę w dobrej sile i kondycji.

Program:

- wady, zalety, podstawowe różnice pomiędzy naturalnymi i sztucznymi rojami

- tworzenie odkładów i pakietów

- zasiedlanie rójek i opieka nad nimi

- osiedlanie i opieka nad odkładami i pakietami