Ogólne warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji

  • 7 lat - miodarki Premium LIne (3 lata gwarancji na sterowania oraz napęd i osprzęt elektryczny)
  • 5 lat - miodarki Classic Line (2 lata gwarancji na sterowania oraz napęd i osprzęt elektryczny)
  • 3 lata - miodarki Optima Line (2 lata gwarancji na sterowania oraz napęd i osprzęt elektryczny)
  • 2 lata - miodarki Minima Line
  • 2 lata - pozostały sprzęt
 2. Warunki gwarancji

  1. Reklamację można zgłaszać w punkcie zakupu urządzenia lub bezpośrednio u producenta
  2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie karty gwarancyjnej
  3. Nie uważa się za wady fabryczne defektów spowodowanych:
   • stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem
   • demontażem urządzeń elektrycznych bez konsultacji z producentem
   • nieprawidłową eksploatacją
   • uszkodzeniem mechanicznym
 3. Eksploatacja urządzenia

  1. Urządzenie należy użytkować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi
 4. Przechowywanie urządzenia

  1. Urządzenia nie należy przechowywać w pomieszczeniu o nadmiernej wilgotności
  2. Unikać kontaktów z czynnikami atmosferycznymi (mróz, deszcz, śnieg)
 5. Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi!