ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Wyrażam zgodę na informowanie mnie elektronicznie, za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, o promocjach, ofertach oraz aktualnościach w Przedsiębiorstwie Pszczelarskim Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, KRS 0000384597, REGON 121516572, NIP: 5512605186 (dalej: PP ŁYSOŃ) i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez PP ŁYSOŃ.

Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli Informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci, w tym w szczególności o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

ZGODA NA KONTAKT W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Wyrażam zgodę na informowanie mnie telefonicznie, w formie wiadomości tekstowych, jak i połączeń telefonicznych inicjowanych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice, KRS 0000384597 (dalej: PP ŁYSOŃ), za pośrednictwem wskazanego przeze mnie numeru telefonu, w celu marketingu bezpośredniego PP ŁYSOŃ, tj. o promocjach, ofertach oraz aktualnościach w PP ŁYSOŃ (zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)).

Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli Informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci, w tym w szczególności o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice KRS 0000384597, (dalej: PP Tomasz Łysoń) jako Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego.

Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PP ŁYSOŃ zawartych w klauzuli informacyjnej znajdującej się poniżej, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://lyson.com.pl/content/7-polityka-prywatnosci, w tym o przysługujących mi prawach tj. w szczególności o prawie dostępu do danych, ich poprawy, prawie wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o tym, iż podanie ww. informacji w formularzu jest dobrowolne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując obowiązek informacyjny nałożony na Administratora, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Ci kilka ważnych informacji:

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice KRS 0000384597, REGON 121516572, NIP: 5512605186, tel. 33 875-93-24, email: lyson@lyson.com.pl, dalej: „Administrator”).

Inspektor Danych Osobowych: Mateusz Łysoń tel. 886-059-911, email: rodo@lyson.com.pl

  1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą zarówno telefonicznie za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu, jak i mailowo przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ udzieliłaś/eś nam w tym celu swojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz archiwizacji.

  1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT oraz podmioty z nami powiązane.

  1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EOG

Informujemy, iż nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar EOG.

  1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lecz nie dłużej, niż do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

  1. JAKIE MASZ PRAWA? PROFILOWANIE. DOBROWOLNOŚĆ.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Możesz również wycofać złożoną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Twoich danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie uniemożliwi przekazywanie Ci interesujących informacji handlowych i marketingu bezpośredniego naszych wyjątkowych towarów i usług.