Sprawozdanie z wyjazdu

;

Corocznie w Charkowie na Ukrainie odbywa się najważniejsza wystawa branżowa, tym razem pod nazwą „Pszczelarstwo Słobodszczyny 2019”. Dziewiątego i dziesiątego marca tego roku po raz kolejny mogliśmy zaprezentować naszą ofertę w hali klubu sportowego „Lokomotiv”.

Charków (Ukraina)

Halę sportową, kuluary i plac przed obiektem wypełniły stoiska oferujące zarówno sprzęt i urządzenia pasieczne, jak i ule, miody, węzę, przetwory spożywcze czy stroje dla pszczelarzy. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w pierwszy dzień, kiedy odwiedzający przez wiele godzin szczelnie wypełniali przestrzenie targowe. Zauważalnym jest zwiększone zainteresowanie rynku ukraińskiego sprzętem specjalistycznym, liniami, kremownicami, dużymi miodarkami (nie tylko w wersji minima). Uwagę zwiedzających przyciągała, pokazana po raz pierwszy, linia do rozlewu miodu z etykieciarką.

09 - 10.03.2019

Obsługa wystawy składała się z 12 pracowników naszych dystrybutorów ze Lwowa, Łubne i Charkowa. Wystawa była okazją do odbycia rozmów i poczynienia planów i ustaleń z czterema z pięciu partnerów na Ukrainie; Olegiem Nazarewiczem (Lwów), Witalijem Burawickim (Krzywy Róg), Sergiejem Jaśko (Łubne) i Wołodymirem Poliszczukiem (Charków). W trakcie imprezy odbyło się seminarium poświęcone problemom pszczelarstwa i modelom zarządzania w pasiece. Na tym forum mieliśmy okazję przedstawić efekty działań naszych dystrybutorów na Ukrainie w ostatnim roku oraz zaprezentować nowości w naszej ofercie handlowej.