Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa

realizuje projekt "Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie aktywności międzynarodowej na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenie nowych produktów

Dofinansowanie projektu z UE: 189.500,00 zł

 

 

Projekt
Opracowanie i wdrozenie strategii dzialalnosci miedzynarodowej