Jak przygotować rodziny do zimy?

(praktyczne)

Stopień zaawansowania: 1

Czas trwania: 4 h

Ilość osób: max 15 os.

Termin: II poł. lipca - sierpień

Eksperci: Przemysław Szeliga / Jan Ślósarz / Stanisław Król

Warsztaty skierowane są do osób planujących założenie pasieki, oraz do początkujących pszczelarzy, którzy chcą posiąść umiejętność prawidłowego przygotowywania rodzin do zimowli. Podczas zajęć nasi eksperci dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rodzin i wykonywaniu odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Zabiegi te należy wykonywać w drugiej części lata, od nich zależy przeżycie rodzin pszczelich w czasie zimy. Uczestnicy uczą się układania gniazda zimowego, rozróżniania pszczół letnich od zimowych, oceny stanu rodziny pszczelej, oceny ilości zapasów. Ponadto omawiane są zagadnienia związane z karmieniem stymulacyjnym, zakarmianiem zimowym, zabezpieczeniem uli przed gryzoniami i ptakami.

Program:

- ocena stanu rodziny

- metody stymulacji rodzin w okresie przygotowania do zimowli

- wstępne układanie gniazd

- właściwe układanie gniazd

- zakarmianie zimowe

- zabezpieczenie uli przed gryzoniami i ptakami

- metody jesiennego łączenia rodzin pszczelich