Jak zwalczać choroby w pasiece?

(teoretyczne)

Stopień zaawansowania: 2

Czas trwania: 4 h 

Ilość osób: max 20 os.

Termin: czerwiec – sierpień

Eksperci: Stanisław Król / Jan Ślósarz

Warsztaty skierowane są do początkujących pszczelarzy oraz pszczelarzy doświadczonych ,poszukujących wiedzy z zakresu chorób pszczelich. Prowadzący zajęcia to doświadczeni instruktorzy ,posiadający praktykę w prowadzeniu hodowli pszczół oraz zwalczaniu chorób pszczelich. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat występujących w Polsce chorób pszczelich, możliwych działaniach profilaktycznych oraz sposobie ich zwalczania. Warsztaty zapoznają z metodami leczenia i właściwego stosowania leków w pasiece.

Program:

- podstawowe choroby pszczół

- higiena w pasiece

- profilaktyka

- zwalczanie chorób w pasiece

- wymogi prawne w zakresie zwalczania chorób pszczelich