Rozlewanie miodu – Jakie perspektywy ma sprzedaż detaliczna miodu? Cz.1

Jedną z czynności, z której większość pszczelarzy czerpie najmniej satysfakcji w gronie prac pasiecznych, jest napełnianie słoików miodem. Jest to proces monotonny, zabierający dużo czasu, który można by poświęcić na ciekawsze i bardziej produktywne zajęcia. Jednocześnie, to praca, którą wykonać po prostu trzeba. Istnieją możliwości jej przyspieszenia. Wybór jednej z nich dyktowany bywa ilością pozyskiwanego w gospodarstwie miodu. Dzięki temu relacja poniesionych nakładów inwestycyjnych do osiąganych co sezon korzyści będzie zadowalająca.

Czy konfekcjonowanie miodu się opłaca?

Zanim przejdziemy do analizy wybranych sposobów na rozlewanie miodu w opakowania jednostkowe, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle warto to robić. Naturalne jest to, że sprzedaż bezpośrednia końcowym konsumentom jakiegokolwiek produktu, jest bardziej opłacalna, niż wtłoczenie go w długi łańcuch dostaw. Dystrybucja marży  w nim sprawia, że producentowi zysku zostaje tak naprawdę niewiele. Aby jego działalność była dochodowa, konieczne jest wyskalowanie produkcji do znacznych rozmiarów. Powiedzenie „masa to kasa” nie zawsze jednak sprawdza się każdym przypadku. Konieczny do uzyskania dużej produktywności gospodarstwa rozwój przez całe lata pochłania lwią część generowanych przychodów, a koszty stałe prowadzenia dużych pasiek nieustannie rosną. Obecny rynek pracy oferuje także możliwości zarobienia stosunkowo niezłych pieniędzy bez ponoszenia dużego ryzyka i pełnej odpowiedzialności, które wiążą się z prowadzeniem pasieki. Czynniki te w dużym stopniu ograniczają liczbę powstających pasiek, które można uznać za więcej niż wyłącznie czysto hobbystyczne. Możliwe, że gospodarstw pszczelarskich półzawodowych w przyszłości będzie ubywać. Tym bardziej imponują więc plany, głównie młodych ludzi, dotyczące budowy pasiek w różnych częściach Polski o liczbie rodzin produkcyjnych dochodzącej do 2000. Jednak nawet i właściciele tych gospodarstw nie wykluczają możliwości zbywania przynajmniej części towaru w opakowaniach jednostkowych wprost do konsumenta końcowego lub zaopatrywania pobliskich sklepów. To finansowo po prostu kalkuluje się lepiej niż sprzedaż miodu „luzem”. Pamiętajmy, że wszelkie koszty uzyskania produktu są „z przodu” jego ceny. Koszt nabycia pszczół, uli, środków transportu, paliwa i elektryczności, amortyzacja i inwestycje i inne pomniejsze nakłady – wszystko to zawiera się w określonym stopniu, różnym dla poszczególnych pasiek, w każdym kilogramie produkowanego miodu. Decydując się na obniżkę jego ceny, tak naprawdę redukujemy wyłącznie własny zysk. Koszty pozyskanego miodu nie ulegną zmniejszeniu tylko dlatego, że został on sprzedany taniej. Wręcz przeciwnie – ich proporcjonalny udział będzie większy.

Jaki model sprzedaży wybrać?

Każdy musi rozważyć sam, czy chce rozwijać sprzedaż bezpośrednią. Dla niektórych pasieczników ten wybór był dość prosty. Osoby  prowadzę pasiekę np. w centralnej Polsce czy w Małopolsce powinny być zbywaniem miodu konsumentom końcowym bardziej zainteresowane. W tych częściach kraju możliwości pozyskiwania znacznych ilości miodu są bardzo ograniczone. Sąsiedztwo dużych miast czy gęste zaludnienie sprawia z kolei, że co roku ilości sprzedawanego bezpośrednio miodu mocno rośnie, a uzyskiwane stawki są niezłe. W sezonie 2020 wystąpił  dodatkowo też dwa czynniki, które jeszcze je podniosły. Mowa tu o małej podaży miodu w Europie oraz epidemii Covid-19. Konsumenci zaczęli doceniać mocniej niż w poprzednich sezonach rolę żywności nieprzetworzonej, czy niskoprzetworzonej, pochodzącej bezpośrednio od producenta w codziennym żywieniu i budowie odporności organizmów na infekcje bakterii i wirusów. Można się spodziewać, że nawyki żywieniowe wypracowane w tych trudnych czasach okażą się trwałe i w efekcie wszyscy będziemy mogli sprzedawać więcej miodu i innych produktów pszczelich.

Skoro tyle przemawia za konfekcjonowaniem miodu i jego sprzedażą detaliczną, to w kolejnych wpisach postaramy się przybliżyć kilka wybranych rozwiązań, które rozlew tego produktu pszczelego w opakowania jednostkowe czynią prostszym i szybszym i łatwiejszym.