Jak założyć pasiekę, cz. 10

W poprzedniej części cyklu pisaliśmy o wymogach, jakie należy spełnić, aby sprzedawać miód i pozostałe produkty pszczele z własnej pasieki. W tym odcinku skupimy się na poprawnym oznakowaniu miodu, czyli na etykiecie – jakie informacje może zawierać, a jakich lepiej unikać, aby nie narazić się na problemy podczas ewentualnej kontroli.

Jednakowe przepisy dla wszystkich

Niezależnie od tego, jaką formę sprzedaży wybrałeś, czy jest to np. sprzedaż bezpośrednia czy rolniczy handel detaliczny, to musisz kierować się tymi samymi wytycznymi dotyczącymi znakowania produktów. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Informacje ogólne dotyczące etykiet

Pamiętaj, że etykieta musi być umieszczona na słoiku w sposób trwały, a napisy muszą być trwałe, czytelne i przedstawione w sposób zrozumiały w języku polskim (jeśli produkt jest sprzedawany w Polsce). Ponadto rozporządzenie określa minimalną wysokość tzw. znaku x, która wynosi 1,2 mm (patrz rysunek, znak x oznaczono cyfrą 6). Wymóg ten dotyczy tylko treści obowiązkowych na etykiecie środka spożywczego, w tym miodu.

7 obowiązkowych elementów na etykiecie umieszczonej na opakowaniu z miodem

 

  1. Pełna nazwa miodu

Ważne jest doprecyzowanie rodzaju i gatunku miodu, np. miód spadziowy ze spadzi iglastej, miód nektarowy lipowy itp.

  1. Data minimalnej trwałości

W przypadku miodu właściwe jest sformułowanie „Najlepiej spożyć przed końcem” uzupełnione odpowiednim rokiem (maksimum 3 lata liczone od daty rozlewu). Można podać też miesiąc i rok, ale bez daty dziennej (wtedy zapis należy poprzedzić sformułowaniem „Najlepiej spożyć przed”, czyli bez słowa „końcem”). Dla produktów długoterminowych (o trwałości min. 18 mies.), czyli również dla miodu, zaleca się podawanie daty rocznej.

  1. Numer partii

Możesz wpisać np. datę (dzień, miesiąc, rok) miodobrania lub rozlewania miodu do słoików, lub inny numer, który umożliwi Ci odróżnienie poszczególnych partii miodu.

  1. Dane identyfikujące producenta

Tutaj wpisz dane Twojej pasieki (nazwa, adres).

  1. Masa netto

Czyli masa miodu bez opakowania, np. 1,25 kg lub 400 g.

  1. Warunki przechowywania

Tutaj informujesz klienta, jak ma przechowywać miód, np. „Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych”, „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu” itp.

  1. Miejsce pochodzenia

Może być słownie: „Kraj pochodzenia: Polska”, „Produkt polski” lub graficznie: zamieszczając polską flagę z napisem „PRODUKT POLSKI”, ale uwaga: musi to być specjalny znak, taki sam jak określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148). [patrz: https://www.gov.pl/logo/4670077a-8aa9-40ea-b255-857f55e46090]

Informacje dobrowolne

Jeśli chcesz, możesz umieścić na etykiecie np. nr wet. swojej pasieki, GDA, czyli informację o wartości odżywczej (ale uwaga! W odpowiedniej kolejności, informacje te są zawarte w w.w. rozporządzeniu), zgodność z Polską Normą itp.

Informacje zakazane

Informacje umieszczone na etykiecie z miodem nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd (np. sugerować, że został wyprodukowany przez pszczoły z hodowli ekologicznej, jeśli pasieka nie ma odpowiedniego certyfikatu) ani sugerować szczególnych właściwości tego produktu. Dlatego na etykiecie z miodem nie można umieszczać napisów typu: „zdrowy”, „naturalny”.

Prawo autorskie

Projektując etykiety na miód samodzielnie lub zlecając projekt, należy pamiętać o poszanowaniu prawa autorskiego. Zdjęcia dostępne powszechnie w internecie, a także gotowe wzory etykiet są chronione prawem autorskim i nie można ich kopiować bez zgody autora lub właściciela praw autorskich. Wyjątkiem są serwisy z bazą zdjęć, które umożliwiają wykorzystanie fotografii na podstawie określonych licencji. Trzeba jednak dokładnie sprawdzać, czy na pewno dane zdjęcie można wykorzystać na użytek komercyjny. To producent odpowiada za oznakowanie swojego produktu, a często nawet za naruszenie praw autorskich z tym związane.

Źródła:

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/biblioteczka-pszczelarza-z-pasja-ksiazki-pasieki/228-rok-w-pasiece/3049-36-co-powinna-zawierac-etykieta-z-miodem-7-informacji-o-ktorych-nie-mozesz-zapomniec

https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/136-pasieka-3-2015/1443-etykiety-na-miod-aspekty-prawne